018-167/2018

opravilna številka zadeve

018-167/2018

naziv naročnika

Občina Ig

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MAPRI PROASFALT, d.o.o. s partnerjem KRIŽMAN d.o.o.

predmet javnega naročila

Javno naročilo za izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in poljskih poti na območju občine Ig

datum odstopa zadeve

02.10.2018