018-158/2018

opravilna številka zadeve

018-158/2018

naziv naročnika

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GH HOLDING, storitvena družba, d.o.o.

predmet javnega naročila

Mamografski aparat - operativni leasing

datum odstopa zadeve

21.09.2018