018-153/2018

opravilna številka zadeve

018-153/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izdelava strokovnih podlag s področja kmetijstva

datum odstopa zadeve

12.09.2018