018-151/2018

opravilna številka zadeve

018-151/2018

naziv naročnika

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kmetijski pridelki Bojan Bobnar s.p.

predmet javnega naročila

Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje treh let, v sklopih 6 in 7

datum odstopa zadeve

12.09.2018