018-150/2018

opravilna številka zadeve

018-150/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PUN nepremičnine d.o.o.

predmet javnega naročila

ODUPR -9/2018: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje upravnega centra Langusova 4 – Tržaška 19a v Ljubljani

datum odstopa zadeve

10.09.2018