018-149/2018

opravilna številka zadeve

018-149/2018

naziv naročnika

Občina Železniki

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RAFAEL d.o.o.

predmet javnega naročila

Sanacija plazu Dražgoše v območju LC 494121 in šestih hiš

datum odstopa zadeve

06.09.2018