018-148/2018

opravilna številka zadeve

018-148/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

HIP PLUS, d.o.o

predmet javnega naročila

Sanacija zidu in brežine na cesti R2-408/1347 LOGATEC ŽIRI OD KM 14.256 DO 14.526

datum odstopa zadeve

05.09.2018