018-146/2018

opravilna številka zadeve

018-146/2018

naziv naročnika

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Korona, d.d.

predmet javnega naročila

Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja št 3 na HE Dravograd

datum odstopa zadeve

29.08.2018