018-139/2018

opravilna številka zadeve

018-139/2018

naziv naročnika

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, d.d.

predmet javnega naročila

Storitve fiksno mobilne konvergence in dobavo mobilnih naprav

datum odstopa zadeve

08.08.2018