018-138/2018

opravilna številka zadeve

018-138/2018

naziv naročnika

Ministrstvo za zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LOKAINŽENIRING, Podjetje za svetovalni inženiring, d.o.o

predmet javnega naročila

Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del na projektu "Nadomestni objekt Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana

datum odstopa zadeve

01.08.2018