018-136/2018

opravilna številka zadeve

018-136/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Atlas Oprema, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža opreme Centra Obala Debeli Rtič

datum odstopa zadeve

24.07.2018