018-133/2018

opravilna številka zadeve

018-133/2018

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PRO4SERVIS, d.o.o.

predmet javnega naročila

Prenova prostorov Fakultete za matematiko in fiziku UL za sklop 1

datum odstopa zadeve

18.07.2018