018-131/2018

opravilna številka zadeve

018-131/2018

naziv naročnika

Snaga, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Inženiring Biro, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru

datum odstopa zadeve

17.07.2018