018-130/2018

opravilna številka zadeve

018-130/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Riko, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehov na glavni železniški progi št. 30 Zidani most - Šentilj - D.M.

datum odstopa zadeve

17.07.2018