018-125/2018

opravilna številka zadeve

018-125/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Schnidler Slovenija dvigala in pomične stopnice, d.o.o.

predmet javnega naročila

Redni mesečni servis in popravila dvigal v objektih MO in SV, po sklopih

datum odstopa zadeve

10.07.2018