018-124/2018

opravilna številka zadeve

018-124/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SPL, d.d.

predmet javnega naročila

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih enot MNZ na območju Republike Slovenije

datum odstopa zadeve

09.07.2018