018-123/2018

opravilna številka zadeve

018-123/2018

naziv naročnika

Javni zavod Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Dualis, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup vozila Bibliobus

datum odstopa zadeve

09.07.2018