018-120/2018

opravilna številka zadeve

018-120/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GENIS d.o.o.

predmet javnega naročila

Storitve podpore uporabnikom - sklop 4: Poštne in aplikacijske strežniške storitve

datum odstopa zadeve

03.07.2018