018-108/2018

opravilna številka zadeve

018-108/2018

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kimi d.o.o.

predmet javnega naročila

FARMACEVTSKE KEMIKALIJE, RAZKUŽILA IN MILA; FARMACEVTSKA EMBALAŽA

datum odstopa zadeve

13.06.2018