018-107/2018

opravilna številka zadeve

018-107/2018

naziv naročnika

Osnovno zdravstvo Gorenjske

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GH HOLDING storitvena družba, d.o.o.

predmet javnega naročila

RTG APARAT (nakup in vzdrževanje)

datum odstopa zadeve

13.06.2018