018-106/2018

opravilna številka zadeve

018-106/2018

naziv naročnika

Občina Tolmin

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GINEX INTERNATIONAL d.o.o.

predmet javnega naročila

Gradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN stanovanjska zazidava Modrej

datum odstopa zadeve

12.06.2018