018-105/2018

opravilna številka zadeve

018-105/2018

naziv naročnika

Socialno varstveni zavod Hrastovec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PROPLUS d.o.o.

predmet javnega naročila

Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo

datum odstopa zadeve

05.06.2018