018-104/2018

opravilna številka zadeve

018-104/2018

naziv naročnika

Elektro Ljubljana, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Družinsko podjetje Kosič d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja DV 2x110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje/odsek Ivančna Gorica-Trebnje, v sklopu 3:"Dobava vodnikov"

datum odstopa zadeve

01.06.2018