018-103/2018

opravilna številka zadeve

018-103/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SGB, varnostno svetovanje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava plinskih razpršilcev (OC in šolski)

datum odstopa zadeve

31.05.2018