018-102/2018

opravilna številka zadeve

018-102/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

M.Y. inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izdelava projektne dokumentacije in zamenjava obstoječe krmilne avtomatike držne ranžirne naprava na železniški postaji Ljubljana - Zalog

datum odstopa zadeve

31.05.2018