018-101/2018

opravilna številka zadeve

018-101/2018

naziv naročnika

Študentski dom Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, d.d.

predmet javnega naročila

Storitve IP stacionarne telefonije in storitve mobilne telefonije

datum odstopa zadeve

31.05.2018