018-215/2018

opravilna številka zadeve

018-215/2018

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Izola

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IN2 d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup, implementacija in vzdrževanje novega informacijskega sistema

datum odstopa zadeve

06.12.2018