018-087/2018

opravilna številka zadeve

018-087/2018

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ECE, energetska družba, d.o.o.

predmet javnega naročila

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM IZ OVE IN/ALI SPTE Z VISOKIM IZKORISTKOM

datum odstopa zadeve

16.05.2018