018-085/2018

opravilna številka zadeve

018-085/2018

naziv naročnika

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Telekom Slovenije d.d.

predmet javnega naročila

VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PORTFELJSKO PROJEKTNO VODENJE

datum odstopa zadeve

15.05.2018