018-083/2018

opravilna številka zadeve

018-083/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Signa d.o.o.

predmet javnega naročila

D-039/18; Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE - izvedba označitve kolesarskih povezav Ljubljana – Obrežje

datum odstopa zadeve

15.05.2018