018-082/2018

opravilna številka zadeve

018-082/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Mega d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava osebne varovalne opreme, v sklopih 3, 4 in 5

datum odstopa zadeve

14.05.2018