018-081/2018

opravilna številka zadeve

018-081/2018

naziv naročnika

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RRC Računalniška storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Storitve za nadaljevanje razvoja in vzdrževanje IS e.MA

datum odstopa zadeve

11.05.2018