018-069/2018

opravilna številka zadeve

018-069/2018

naziv naročnika

Premogovnik Velenje, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

TOTAL d.o.o.

predmet javnega naročila

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA V SKUPINI HSE - SKLOP D: Zaščita glave

datum odstopa zadeve

10.04.2018