018-068/2018

opravilna številka zadeve

018-068/2018

naziv naročnika

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KGZ Sloga Kranj z.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava gozdarske mehanizacije, v sklopu 4: "Traktorji (5 kom)"

datum odstopa zadeve

09.04.2018