018-067/2018

opravilna številka zadeve

018-067/2018

naziv naročnika

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, d.d.

predmet javnega naročila

Ureditev in vzdrževanje informacijskega sistema

datum odstopa zadeve

06.04.2018