018-065/2018

opravilna številka zadeve

018-065/2018

naziv naročnika

Elektro Ljubljana, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

STOPAR PGM, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izdelava in dobava armirano betonskih drogovnikov

datum odstopa zadeve

04.04.2018