018-086/2018

opravilna številka zadeve

018-086/2018

naziv naročnika

Eles, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Inštitut za metalne konstrukcije

predmet javnega naročila

Superkontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij

datum odstopa zadeve

16.05.2018