018-053/2018

opravilna številka zadeve

018-053/2018

naziv naročnika

Mestna občina Ptuj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GP PROJECT ING, podjetje za gradbeništvo in inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Ureditev mestne tržnice

datum odstopa zadeve

13.03.2018