018-052/2018

opravilna številka zadeve

018-052/2018

naziv naročnika

Univerzitetni klinični Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Braintec, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje digitalnega ortopantomograma + cephalograma + CBT

datum odstopa zadeve

09.03.2018