018-050/2018

opravilna številka zadeve

018-050/2018

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Deloitte d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadzor kakovosti storitev v fazi delovanja ECS

datum odstopa zadeve

08.03.2018