018-049/2018

opravilna številka zadeve

018-049/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VOC Celje d.d.

predmet javnega naročila

D-171/17; Obnova vozišča na cesti R1-219, odsek 1421 Bistrica ob Sotli, od km 0.000 do km 0.700

datum odstopa zadeve

08.03.2018