018-047/2018

opravilna številka zadeve

018-047/2018

naziv naročnika

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

TEHNOBIRO d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava opreme za odstranjevanje železa in mangana iz pitne vode na dveh vodnih virih nazivne izdatnosti po 15 l/s

datum odstopa zadeve

06.03.2018