018-046/2018

opravilna številka zadeve

018-046/2018

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Zavod za grabeništvo

predmet javnega naročila

Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS, d.d. za obdobje 8 let

datum odstopa zadeve

05.03.2018