018-032/2018

opravilna številka zadeve

018-032/2018

naziv naročnika

Onkološki inštitut Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GORENJE GTI d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup dveh linearnih pospeševalnikov s pripadajočo opremo, ureditvijo prostorov ter vzdrževanjem

datum odstopa zadeve

12.02.2018