018-031/2018

opravilna številka zadeve

018-031/2018

naziv naročnika

Zdravstveni dom Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SIMPSS S, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava sanitetnega materiala in oblog za rane za obdobje 2 let

datum odstopa zadeve

09.02.2018