018-028/2018

opravilna številka zadeve

018-028/2018

naziv naročnika

Slovenske železnice d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PAVLIN, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš, v sklopu 4, 5 in 6

datum odstopa zadeve

07.02.2018