018-027/2018

opravilna številka zadeve

018-027/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SRC Sistemske integracije d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup, dograditev, uvedba in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom

datum odstopa zadeve

06.02.2018