018-026/2018

opravilna številka zadeve

018-026/2018

naziv naročnika

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ECO MARC d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava zabojnikov za odpadke, v sklopu 4: "770 litrski zabojniki za mešane komunalne odpadke"

datum odstopa zadeve

05.02.2018