018-048/2018

opravilna številka zadeve

018-048/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Iskra, d.d.

predmet javnega naročila

Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza«

datum odstopa zadeve

06.03.2018