018-012/2018

opravilna številka zadeve

018-012/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.o.o.

predmet javnega naročila

Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema MFERAC

datum odstopa zadeve

12.01.2018